Głosowanie - Budżet Obywatelski na 2020 rok od 17-02-2020 godz.12.00 do 06-03-2020 godz.12.00. Aby zagłosować kliknij tutaj-->: Budżet Obywatelski - głosowanie

Akty Prawa Miejscowego

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik:

 

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie:

PDFUchwała 101 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
 

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFuCHWAŁA XIV9919 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf
 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie:
PDFUchwała XIV10019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

 

 

 

Uchwała wsprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
PDFUchwała nr XXVI-200-12. z 28.12.12 r (2).pdf

05.04.2019
powrót