„Na rowerze - na kole, život je šťastný - życie jest wesołe!”, 2018 - 2019 r. - polsko-czeski projekt służący promocji turystyki rowerowej

„Na rowerze - na kole, život je šťastný - życie jest wesołe!” to partnerski projekt polsko-czeski realizowany przez dwie gminy - Stronie Śląskie oraz Staré Město pod Sněžníkem w okresie listopad 2018 - listopad 2019, obejmujący działania służące promocji turystyki rowerowej oraz wzrostowi ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim.

 

Działania:

-  wydanie przewodnika rowerowego i jego dystrybucja,

- udział w targach rowerowych w Warszawie i w Pradze,

- otwarcie sezonu rowerowego na Przełęczy Płoszczyna,

- realizacja filmu promującego turystykę rowerową,

- promocja w prasie i w internecie.

 

 

 

 

ułożenie logotypów.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis