Masyw śnieżnika
Ikona Strzałki
Góry Bialskie
Ikona Strzałki
Góry Złote

Bielice - Czernica - Stronie Śląskie - Hala pod Śnieżnikiem - (możliwość kontynuowania wycieczki na Śnieżnik do wieży widokowej Solidarności Polsko Czeskiej - zielonym szlakiem turystycznym)

Bielice (leśniczówka) - Czernica (1083 m n.p.m.) - Przełęcz Dział (922 m n.p.m.) - Goszów - Stronie Śląskie (tama na Morawce) - Stara Morawa (zalew) - Kletno - Dolina Kleśnicy – Rezerwat  "Jaskinia Niedźwiedzia” - „Gęsia Gardziel” - Przełęcz Śnieżnicka (1128 m n.p.m.) - Hala pod Śnieżnikiem (1218 m n.p.m.) - Bielice - Czernica - Stronie Śląskie - Hala pod Śnieżnikiem - możliwość kontynuowania wycieczki na Śnieżnik do wieży widokowej im. Solidarności Polsko Czeskiej - zielonym szlakiem turystycznym.

DŁUGOŚĆ: 25 KM, CZAS PRZEJŚCIA: 8 H

calendar.png 1 dzień
clock.png 8 godz.
distance.png  25 km

Bielice - Czernica - Stronie Śląskie - Hala pod Śnieżnikiem 6.png
Profil wysokościowy szlaku

Szlak biegnie północnym grzbietem Gór Bialskich i północno-wschodnią częścią Masywu Śnieżnika. Szlak prowadzący do dwóch największych atrakcji Gminy Stronie Śląskie – Jaskini Niedźwiedziej oraz na szczyt Śnieżnika. Szlak dosyć trudny i niekrótki ale obowiązkowo trzeba go zaliczyć.

Znaczną jego część można skrócić zaczynając wycieczkę na parkingu w Kletnie. Przy tym wariancie szlak dostępny dla rodzin z dziećmi i jest to najkrótsze w gminie Stronie Śląskie wejście na Śnieżnik.