prof. Jacek M. Rybczyński

PROF. JACEK M. RYBCZYŃSKI  (ur. 1939 - zm. 2016)

Jacek Rybczyński urodził się w 1939 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – oddział w Katowicach grafikę warsztatową pod kierunkiem Aleksandra Raka, rysunek w pracowni Andrzeja Kowalskiego oraz malarstwo w pracowniach Jana Dudkiewicza i Rafała Pomorskiego. W 1965 uzyskał dyplom i został asystentem w Katedrze Grafiki poznańskiej PWSSP (pracownia plakatu Waldemara Świerzego i pracowni książki Zbigniewa Makowskiego), którą następnie objął jako profesor, kierując nią do 1982 roku. W 1986 roku wyjechał do Niemiec, gdzie objął profesurę na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji, jednocześnie wykładając w Academia Polona Artium w Monachium.

rybczyński 1977.jpeg

Profesor z żoną Ermą,1977 r.

INSPIRACJA I TWÓRCZOŚĆ

Profesor był autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych. Jego prace prezentowane były w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, BWA w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Triennale Rysunku we Wrocławiu, w BWA w Łodzi, w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzkuoraz zagranicą: w Hamburgu, Sztokholmie, Melbourne, Pradze, Bratysławie, Kopenhadze i Moguncji. Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i państwowych w kraju i zagranicą.

Jacek Rybczyński był rysownikiem, malarzem, rzeźbiarzem, twórcą magicznych przedmiotów, niezwykłych instrumentów, "architektem krajobrazu” i reanimatorem zabytkowej architektury. Ponadto doświadczonym pedagogiem oraz założycielem tzw. Rzeczpospolitej Wapienniczej „Wapiennik Łaskawy Kamień” - artystycznej enklawy w Starej Morawie (www.wapiennik.art).

Głównym przedmiotem artystycznych zainteresowań profesora była grafika, a źródłem inspiracji - natura i człowiek. Twórczą inwencję pobudzały również zwyczajne codzienne przedmioty. Zwykła, wydawać by się mogło, rupieciarnia mogła stać się dla artysty prawdziwą mekką pomysłów. Jako twórca innowacyjny, profresor poszukiwał nie tylko nowych rozwiązań technologicznych, ale również nowych motywów i tematów.

 

Charakterystyczną cechą grafik profesora jest prostota i oszczędne operowanie środkami wyrazu.

Ważnym etapem twórczości profesora była fascynacja chorągwią, flagą lub sztandarem. Okres ten stał się doskonałym momentem dla wykorzystania nowych możliwości grafiki. Podłożem dla odbitki graficznej przestał być tylko papier, zaczął wykorzystywać również płótno oraz inne tworzywa podobne do tkaniny. Forma również przybrała dosyć abstrakcyjne kształty. Zaczął „eksperymentować” ze sposobem aranżacji swoich dzieł. Zawieszał je na linach, łańcuchach, przez co nadał grafice całkowicie nowy wymiar.

Kolejnym krokiem na artystycznej drodze były tzw. ”ołtarze graficzne”, w których profesor połączył klasyczną technikę z materiałem takim jak: szkło, kamień  i metal. Mimo pozornej improwizacji profesor jest twórcą bardzo skrupulatnym i skupionym na detalu.

Twórczość profesora Jacka Rybczyńskiego trudno przypisać do konkretnego nurtu artystycznego. W początkach swojej twórczości lawirował pomiędzy refleksyjnym realizmem i ekspresjonistyczną groteską, by później wejść w krąg sztuki metaforycznej... Profesor zawsze pracował w oderwaniu od panujących "mód artystycznych", przez co wypracował swój własny styl i warsztat artystyczny. Jacek Rybczyński nie ulegał narzuconym sztywno regułom.

 

WAPIENNIK "ŁASKAWY KAMIEŃ" I STOWARZYSZENIE MUZEUM WAPIENNIK

Zabytkowy wapiennik "Łaskawy Kamień" z końca XVIII w. znajduje się w Starej Morawie, przy drodze do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Rodzina Państwa Rybczyńskich podniosła obiekt z ruiny, dobudowując na pozostałościach fundamentów i murów Wapiennika część mieszkalną i atelier.

 

W przylegającym parku - zorganizowanym na wzór ogrodu japońskiego, znajduje się stała galeria prac plastycznych: Ermy, Joli i Jacka Rybczyńsktch. Znaleźć tu można prace plastyczne: obrazy, grafikę, obiekty i rzeźby. Wapiennik, wraz z pracownią artystyczną z zabytkowymi maszynami drukarskimi oraz chiropterium (obserwatorium nietoperzy), otwarty jest dla zwiedzających.

 

Obiekt jest siedzibą stowarzyszenia Niemiecko -Polskiego "WAPIENNIK GNADENSTEIN" (z siedzibą w MOGUNCJI), Polskiego Stowarzyszenia MUZEUM "WAPIENNIK" i redakcji kwartalnika artystyczno - regionalnego "STRONICA ŚNIEŻNIKA".

 

We wrześniu, w ogrodzie przy Wapienniku organizowana jest impreza promująca zdrowy styl życia, produkty lokalne oraz lokalnych twórców, pt. "Dni św. Hildegardy z Bingen". W listopadzie, zapraszamy na Pochód Świętomarciński, nawiązujący do wielkopolskiej tradycji. W Wapienniku "Łaskawy kamień" uczestniczyć można w zajęciach letniej akademii sztuki, warsztatach artystycznych, konwersacjach i nauce języków obcych oraz w spotkaniach literacko-muzycznych.

Więcej informacji o wapienniku oraz działalności Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik na:  www.wapiennik.art

Zapraszamy!