Otwarcie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego nad zalewem w Starej Morawie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz turystów na otwarcie kompleksu turystyczno-rekeracyjnego nad Zalewem w Starej Morawie w dniu 15 czerwca (sobota) w godz. 10.00 - 18.00. Przewidziane atrakcje: rozgrywki sportowe, nieodpłatna możliwość korzystania z rowerów wodnych, kajaków i łódek, przejazdy łodzią motorową i skuterem wodnym.

 

 

W tym samym dniu, o godz. 17 w pobliskim Wapienniku "Łaskawy Kamien" odbędzie się otwarcie wystawy ceramiki Małgorzaty Skałuba - Krentowicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Artystyczny w Cieszynie).

 

 

W grudniu 2004 roku Gmina Stronie Śląskie oddała do użytku zbiornik retencyjny położony we wsi Stara Morawa. Zbiornik został wybudowany w malowniczej dolinie rzeki Morawka, u podnóża zalesionych wzniesień Masywu Śnieżnika. Juz w okresie zimowym zbiornik stał się obiektem częstych spacerów, zarówno ludności miejscowej, jak też turystów.Widząc zainteresowanie zbiornikiem, w 2005 roku zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej a następnie projektu budowlanego turystycznego zagospodarowania zbiornika.               

W 2006 roku Gmina Stronie Śląskie zrealizowała inwestycję polegającą na budowie mola wraz z wieżą widokową, pomostami wędkarskimi oraz plażą, teren uzbrojono w sieci wodnokanalizacyjną oraz energetyczną.

Od początku sezonu letniego w 2007 roku przy zbiorniku otwarto strzeżone kąpielisko i ustawiono przenośne sanitariaty. W okresie wakacyjnym liczba osób codziennie korzystających z kąpieliska kształtowała się w okolicach kilkuset osób.Turyści często wyrażali zadowolenie z faktu powstania takiego zbiornik w otoczeniu malowniczych gór oraz potrzebę dalszego zagospodarowania terenu, wyposażenie go w obiekty sportowe, np. boisko do siatkówki, wypożyczalnie sprzętu wodnego, obiekty usługowe i noclegowe w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, utwardzenie parkingów, ogrodzenie terenu. Sporo osób zainteresowanych było możliwością skorzystania z pola biwakowego, wyposażonego w sanitariaty i dostęp do energii elektrycznej. Jednocześnie na skutek likwidacji miejsc pracy w okolicznych przedsiębiorstwach i zakładach, w gminie istnieje wysoki stopień bezrobocia, a jedynym kierunkiem rozwoju gminy pozostaje turystyka.

W latach 2010 – 2013 sukcesywnie zagospodarowywano zbiornik dla celów rekreacji i turystyki. W ramach przedsięwzięcia powstał budynek główny z recepcją i częścią usługową, budynek przebieralni z zapleczem sanitarnym dla korzystających z kąpieliska, pawilon pola biwakowego i pole biwakowe dla około 150 osób z zapleczem, magazyn sprzętu wodnego, natryski zewnętrzne, widownia boiska, ukształtowano nabrzeże i zamówiono zieleń projektowaną.  

Inwestycja wchodzi w skład tzw. zeroborderu - szlaku turystyki aktywnej, jako ośrodek i centrum aktywnego wypoczynku powiązany w sieć z podobnymi obiektami na ziemi kłodzkiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 285 360,82 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 465 620,14 zł. Zrealizowanie uatrakcyjniło wieś Stara Morawa i wzbogaciło ofertę turystyczną okolicy. Zalew przyciąga większą ilość turystów w okresie letnim, co zapewnia źródło utrzymania dla mieszkańców obsługujących ruch turystyczny.

Dzięki stworzeniu zbiornika i jego zagospodarowaniu, urozmaicony został krajobraz wsi Stara Morawa i stworzone zostało miejsce dla rekreacji i wypoczynku. Korzystają z niego chętnie mieszkańcy – zarówno młodzież, jak i dorośli oraz całe rodziny, a także turyści. Zalew stał się wspaniałym miejscem na spacery, korzystają z niego wędkarze, w porze letniej licznie przybywają miłośnicy kąpieli słonecznych i wodnych. Centrum Edukacji, Turystki i Rekreacji każdego lata w lipcu organizuje nad zalewem letnią imprezę, z muzyką, konkursami i zabawami.

Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się także w szerszy projekt turystycznego zagospodarowania najbliższej okolicy, a zwłaszcza Góry Krzyżnik, pod którą położony jest zalew. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Strategią Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022, Góra Krzyżnik przeznaczona jest na całoroczny ośrodek rekreacyjny (tematyczne szlaki turystyczne nawiązujące do historii góry, wyciągi narciarskie, taras widokowy, obiekt gastronomiczny). Uważamy, że zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie znacznie przyczyniło się do odnowy wsi, a zrealizowane przedsięwzięcie cieszy się bardzo dużym uznaniem mieszkańców wsi i całej gminy.

29.05.2013
powrót