Zbigniew Łopusiewicz

Radny Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w latach 1994-2002, Burmistrz Stronia Śląskiego w latach 1994-2018. Największym osiągnięciem w pracy samorządowej Burmistrza Stronia Śląskiego, Zbigniewa Łopusiewicza było przeprowadzenie transformacji Gminy Stronie Śląskie z gminy o charakterze przemysłowym w gminę turystyczną.

nr 012.jpeg
Zostało to zrealizowane poprzez stworzenie wielu atrakcji sportowo - rekreacyjno – turystycznych, których inicjatorem był Zbigniew Łopusiewicz. W Siennej powstał jeden z najbardziej renomowanych w Polsce ośrodków sportów zimowych - ośrodek narciarski "Czarna Góra Resort", a na zboczach góry Zawada -  Stacja Narciarska Kamienica. Gmina zakupiła fabrycznie nowy ratrak i skuter śnieżny i utrzymuje ponad 60 km szlaków narciarstwa biegowego w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika.

Wybudowano kompleks boisk sportowych „Orlik” oraz kompleks lekkoatletyczny; zmodernizowano stadion sportowy poprzez budowę nowych trybun, ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia; wybudowano i turystycznie zagospodarowano Zalew w Starej Morawie, który w sezonie odwiedzany jest przez tysiące mieszkańców i turystów, również z Republiki Czeskiej.

Rozbudowano i przebudowano budynek dawnej stacji PKP  w Stroniu Śląskim na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury; wykonano kompleksowy remont kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim, w której organizowane są wydarzenia kulturalne, uroczystości wręczenia medali z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz udzielane są śluby.

Gmina uporządkowała gospodarkę wodno-ściekową poprzez m.in. wybudowanie kolektora sanitarnego Stronie Śląskie - Bielice i Stara Morawa – Kletno, dzięki czemu ok. 95% powierzchni gminy pokryta została siecią kanalizacyjną; zmodernizowano też oczyszczalnię ścieków w Strachocinie. Wykonano remonty dróg gminnych, gmina partycypowała też w kosztach modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy.

Rozwiązany został również problem związany z zasobem mieszkaniowym gminy, poprzez wykonanie remontów budynków wielomieszkaniowych i oddanie do użytkowania mieszkań socjalnych, w tym na uwagę zasługuje ostatnia inwestycja w postaci modernizacji budynków usytuowanych przy ul. Morawka 42 i 43, w wyniku, której oddano do użytkowania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Stronie Śląskie 28 mieszkań socjalnych.  Zmodernizowano również infrastrukturę komunalną na osiedlu Morawka, poprzez budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz dróg, parkingów i oświetlenia ulicznego.

Wykonano również modernizację i termomodernizację wszystkich należących do gminy budynków użyteczności publicznej, w tym modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z jego otoczeniem. Przed urzędem powstał dziedziniec z fontanną, a obok urzędu wybudowano parking na 30 miejsc. Modernizacja samego budynku objęła wykonanie nowej elewacji i pokrycia dachowego, w budynku zainstalowano system klimatyzacji i ochrony przeciwpożarowej, zlikwidowano barier architektonicznych pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych.

Dzięki staraniom Burmistrza Zbigniewa Łopusiewicza, obecnie na terenie gminy realizowane są strategiczne inwestycje drogowe, tj. budowa obwodnicy Bolesławowa wraz z modernizacją drogi powiatowej na odcinku Nowa Morawa – Stronie Śląskie, przebudowa ronda w Stroniu Śląskim oraz modernizacja drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Stronie Śląskie – Idzików.

Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz przygotował również Gminę Stronie Śląskie do  realizacji trzech kluczowych inwestycji, tj. budowy wieży na Śnieżniku, udostępnienia dla ruchu turystycznego nowych partii Jaskini Niedźwiedziej i modernizacji obiektów SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. na centrum rekreacyjno – konferencyjne.

Na przestrzeni lat, kiedy Zbigniew Łopusiewicz pełnił funkcję Burmistrza Stronia Śląskiego, Gmina Stronie Śląskie pozyskała około 80 000 mln złotych dotacji ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Były to w głównej mierze środki pochodzące z Unii Europejskiej. Łączna wartość realizowanych w tym okresie inwestycji infrastrukturalnych to około 130 000 mln złotych.

 

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA PANA ZBIGNIEWA ŁOPUSIEWICZA:

  1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2015
  2. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Gminy Stronie Śląskie” 2018
  3. Odznaka Honorowa Powiatu Kłodzkiego 2017
  4. Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” 2013
  5. Złota Odznaka Honorowa od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2017
  6. I miejsce w rankingu Perły Samorządu w kategorii najlepszy włodarz gminy miejsko-wiejskiej 2014
  7. III miejsce w X edycji Rankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2015
  8. Honorowy tytuł Samorządowiec - Spółdzielca nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą 2014

    Pod kierownictwem Burmistrza Stronia Śląskiego - Zbigniewa Łopusiewicza nagradzana była również Gmina Stronie Śląskie: XII miejsce w XIII Rankingu Dziennika Rzeczpospolita w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, VIII miejsce 2017 oraz III miejsce 2014 w Rankingu Perły Samorządu w kategorii gmin miejsko-wiejskich, VI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich 2016, 2015, 2014, 2013 oraz tytuł „Super Gmina 2015”, wyróżnienie w konkursie „Dolnośląski Lider RPO” 2014 za projekt „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie (…)”, III miejsce w kategorii inwestycja za turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie w Plebiscycie Samorządowym Lider Roku Kompasy 2013, Laureat w kategorii samorząd w XXIII edycji konkursu „Teraz Polska” 2013, I miejsce w konkursie „Markowy Samorząd” w kategorii gmin miejsko-wiejskich 2013, Złota Statuetka Gminy „Fair Play” w kategorii gmina turystyczna 2012, Certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” przyznany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki 2012.