Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 roku

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2019 r. o godz. 15.

Zarządzenie Burmistrza o konkursie: PDFZB nr 19 z 20.12.2018 r.pdf

Wzór oferty: DOCXZal.1 wzor oferty.docx

 

Jednocześnie  Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej oceniającej oferty. Zgłoszenie kandydata można przekazać do dnia 4 stycznia 2019 do godz. 15. Po 4 stycznia 2019 Burmistrz wyda zarządzenie powołujące skład komisji, a posiedzenie komisji odbędzie się 16 stycznia 2019 o godz. 9.

W załączniku karta zgłoszeniowa oraz ogłoszenie o naborze:PDFkarta zgłoszenia i ogłosznie o naborze.pdf

Zarządzenie Burmistrza o powołaniu komisji konkursowej: PDFZB nr 30 z dnia 03.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

Ponowne zarządzenie Burmistrza o powołaniu komisji konkursowej oraz zmiana terminu posiedzenia komisji na 22 stycznia 2019 godz. 13.30:

PDFZB nr 32 z 15.01.2019 r.pdf

PDFZB nr 33 z 15.01.2019 r.pdf

 

Protokół z pracy komisji konkursowej: PDFprotokół komisji.pdf

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: PDFZB nr 45 z 04.02.2019 r. Rozstrzygniecie konkursu.pdf

 

 

 

 

24.12.2018
powrót