Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2012 r.

W dniu 29.04.2012 r. na Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.

Treść sprawozdania umieszczono na BIP-ie: kliknij tutaj

 

29.04.2013
powrót