Stowarzyszenie Sekcja Speleologiczna "Niedźwiedzie"

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukowo - badawczą. W 2012 r., członkowie stowarzyszenia, wraz z Sekcją Grotołazów z Wrocławia dokonali spektakularnych odkryć w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Dzięki odkryciom dokonanym w 2012 r. przez speleologów z SSS "Niedźwiedzie", Jaskinia Niedźwiedzia w Klenie może dołączyć do listy fenomenów przyrody o randze miezynarodowej. Sppeleolodzy udowodnili istnienie 500m nieznanych dotąd korytarzy, w tym sali o wymiarach 120x30x30m, z bogatą szatą naciekową, nazwaną Salą Mastodonta. Zdobią ją gigantyczne, bogate formy naciekowe w kształcie żyrandoli i kaskad. Trwają prace badawcze, a udostępnienie nowoodkrytych partii jaskini dla ruchu turystycznego wpiane zostało w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Kontakt: Dariusz Data - Prezes
Adres: Kletno 30, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 697 364 544,