Rada Miejska VIII kadencji 2018-2023

sztandar.jpeg

Przewodniczący Rady Miejskiej  - Ryszard WIKTOR - przyjmuje we wtroki w godz. 15.00 - 16.00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w pokoju nr 30. Telefon: 692 427 523, e-mail:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Gabriela JANISZEWSKA

 

Składy stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego przedstawiają się następująco:

Komisji Rewizyjna

 1. Zdzisław Pakuła - Przewodniczący
 2. Dariusz Gulij - Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Erdmański - Sekretarz
 4. Krystyna Brzezicka
 5. Remigiusz Sławik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Krystyna Brzezicka - Przewodnicząca
 2. Zdzisław Pakuła - Wiceprzewodniczący
 3. Marek Chmurzyński - Sekretarz

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia

 1. Magdalena Laskowska - Przewodnicząca
 2. Gabriela Janiszewska - Wiceprzewodnicząca
 3. Marek Balicki - Sekretarz
 4. Szymon Bora
 5. Krystyna Brzezicka
 6. Wiesław Ryczek

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wiesław Ryczek - Przewodniczący
 2. Magdalena Laskowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Marek Chmurzyński - Sekretarz
 4. Krzysztof Kujawiak
 5. Jacek Serafin

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Remigiusz Sławik - Przewodniczący
 2. Marek Balicki - Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Serafin - Sekretarz
 4. Bora Szymon
 5. Marek Chmurzyński
 6. Stanisław Dobrowolski

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego

 1. Stanisław Dobrowolski - Przewodniczący
 2. Krzysztof Kujawiak - Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Erdmański - Sekretarz
 4. Dariusz Gulij
 5. Gabriela Janiszewska
 6. Zdzisław Pakuła