Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - nabór wniosków

Od tego roku, wszystkie wnioski składa się elektronicznie. Wprowadzono także pewne zmiany w regulaminie: grupy inicjatywne muszą składać się z min. 5 osób i większy nacisk przy rozliczaniu wniosków będzie kładziony na dokumentację fotograficzną z realizacji projektów. W związku z nowym sposobem składania wniosków, zaleca się ich wcześniejszą konsultację z koordynatorami programu. Uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, wiele ciekawych społecznych inicjatyw z terenu naszej gminy otrzyma dofinansowanie. O wynikach konkursu i o realizowanych projektach będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji o programie oraz dane kontaktowe do koordynatorów programu „Działaj lokalnie” na: www.flms.pl.

 

18.04.2013
powrót