Gospodarka odpadami

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie świadczy konsorcjum firm:

 

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-041 Kobierzyce- Lider konsorcjum

 

                                                                       FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.

                                                                           Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia - Partner konsorcjum

 

Odbierający odpady komunalne, tak jak dotychczas, wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki na segregowane odpady komunalne.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być zagospodarowywane w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, odpowiednio: w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania – odpady zmieszane, w kompostowni – odpady zielone, pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania – na składowisku.