Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


1. Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami    
2. Specjalisty ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy 

 

kwestionariusz osobowy do pobrania

28.11.2018
powrót