Konsultacje społeczne projektu "Strategii rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022

Burmistrz Stronia Ślaskiego zaprasza do konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022". Uwagi proszę zgłaszać pisemnie do dnia 25.03.2013 r.  drogą mailową, faxem lub pocztą tradycyjną, na załączonym formularzu. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, 74 811 77 22, strategia@stronie.pl.

Projekt strategii oraz formularz zgłaszania uwag dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, pok. 11.

 

14.03.2013 -WERSJA  II (uwzględniająca aktualne poprawki w tekście)

PROJEKT "STRATEGII ROZWOJU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA LATA 2013-2022". POBIERZ  PDFv.2.0 Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.pdf (2,24MB)

 

25.02.2013 - WERSJA I:  PROJEKT "STRATEGII ROZWOJU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA LATA 2013-2022". POBIERZ   PDFv 1 0 Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.pdf (2,25MB)

 

FORMULARZ SKŁADANIA UWAG: DOCFormularzKonsultacjiSpolecznych.doc (35,00KB)

 

startegia.jpeg