Głosowanie - Budżet Obywatelski na 2020 rok od 17-02-2020 godz.12.00 do 06-03-2020 godz.12.00. Aby zagłosować kliknij tutaj-->: Budżet Obywatelski - głosowanie

Fundacja Projekty Lokalne

Fundacja Projekty Lokalne została założona w sierpniu 2018 roku przez fundatorów: Miłosza Węgrzyna, Remigiusza Sławika i Cypriana Najducha. Zasadniczym celem statutowym Fundacji są działania na rzecz zagospodarowania oraz rewitalizacji przestrzeni publicznej, zwłaszcza przestrzeni miejskiej Stronia Śląskiego. 

 

Pozostałymi celami Fundacji są, między innymi: 

 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (wspieranie inicjatyw oddolnych podejmowanych przez grupy nieformalne), - działalność na rzecz zwiększania świadomości prawnej mieszkańców oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez takie takie działania, jak: 

 

- organizowanie seminariów, szkoleń, kursów,  konferencji, debat i  konkursów, 

- organizowanie, finansowanie, prowadzenie prac badawczych, w tym tworzenie raportów i analiz, 

- prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej oraz  współpraca z osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami i ośrodkami badawczymi.

 

 

logo Fundacja Projekty Lokalne.jpeg

Kontakt:

Fundacja Projekty Lokalne

ul. Krótka 3b, 57-550 Stronie Ślaskie

https://www.facebook.com/ProjektyLokalne/

 

Miłosz Węgrzyn

Prezes Zarządu