Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

 

Konsultacje trwają w dniach 23.10.2018 - 06.11.2018 r. i przebiegają w następujących formach:

1) zamieszczenie projektu programu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej,

2) zamieszczenie projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne) oraz linku do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia) wraz z ankietą konsultacyjną,

3) przekazanie organizacjom drogą mailową projektu programu wraz z ankietą konsultacyjną,

Wypełnione ankiety konsultacyjne można dostarczyć elektronicznie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, e-mail: strategia@stronie.pl do dnia 06.11.2018 r.

Po zakończeniu konsultacji, wskazany przez burmistrza pracownik merytoryczny dokonuje analizy danych zebranych w trakcie konsultacji, następnie sporządza protokół, który zatwierdza burmistrz. Protokół zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a link do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia), w terminie do 12.11.2018 r.

Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt programu i protokół z konsultacji.

 

Zarządzenie Burmistrza: PDFZarzadzenie konsultacji nr 823 z 11.10.2018 r.pdf

Projekt programu: PDFProjekt. Program współpracy. 2018-10-15.pdf

Ankieta konsultacyjna: DOCANKIETA KONSULTACYJNA.doc

Informacje o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1986,idmp,205,r,r

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1991,idmp,205,r,r

22.10.2018
powrót