Ponowne konsultacje Programu Współpracy na 2013 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się ze zmianami, jakie zalecił Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do wprowadzenia w Uchwale Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Zgodnie z zaleceniem, Uchwała Nr XXV/186/12 straci moc, a konsultacjom społecznym poddajemy nowy, poprawiony projekt uchwały, którego uchwalenie planowane jest na Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 25 lutego 2013 r.

Uwagi proszę przesyłać pisemnie drogą mailową na adres startegia@stronie.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do dnia 20 lutego 2013 r.

 

Projekt uchwały: PDFPROJEKTUchwałyProgramWspolpracyna2013.pdf

11.02.2013
powrót