Ambasador lokalnej aktywności 2013

Certyfikat dla Gminy Stronie Śląskie biorącej udział w programie wsparcia i certyfikacji partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania działających w obszarze rozwoju aktywności środowisk lokalnych w myśli zasady : " Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami ".

doc20130201112912_001.jpeg

01.02.2013
powrót