Zbigniew Łopusiewicz

DSC_1837.jpeg

     Pan Zbigniew Łopusiewicz – aktywny samorządowiec, od 1994 roku Burmistrz Stronia Śląskiego, dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Stroniu Śląskim (1983-1984), inspektor oświaty i wychowania w Stroniu Śląskim (1984-1990), dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Stroniu Śląskim (1990-1994). Działania na przestrzeni lat, kiedy sprawuje funkcję burmistrza Stronia Śląskiego skierowane są na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Stronie Śląskie oraz stworzenie warunków do jej rozwoju w kierunku obsługi ruchu turystycznego i podniesienia poziomu życia mieszkańców. O kierunku działania Pana Burmistrza świadczą choćby realizowane inwestycje infrastrukturalne. Te najważniejsze, które miały miejsce na przestrzeni prawie 6 kadencji to:

 1. Rozbudowa z przebudową budynku PKP (dawnego dworca kolejowego) na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (instytucja kultury) - wartość inwestycji brutto 4 694 617,05 PLN, wartość dofinansowania z UE 3 165 645,45 PLN),
 2. Budowa i turystyczne zagospodarowanie zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Starej Morawie (wartość inwestycji brutto 10 767 619,00 PLN, wartość dofinansowania z UE 2.476.733,00 PLN).

     Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza przy wsparciu gminy powstały dwa duże ośrodki sportów zimowych: jeden z najlepszych i najbardziej rozwijających się w Polsce Ośrodek Narciarski Czarna Góra SA. oraz Stacja Narciarska Kamienica. Uruchomiona została również podziemna trasa turystyczno – edukacyjna w sztolni kopalni uranu w Kletnie. Podczas piastowania przez Pana Zbigniewa Łopusiewicza stanowiska burmistrza, Gmina Stronie Śląskie otrzymuje wciąż szereg nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju i regionu działalności samorządowej i publicznej. Te najbardziej prestiżowe to:

 1. Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pt. "Kultura - integracja społeczna - rozwój" 2012 w kategorii "jednostki samorządowe" - za przejęcie od PKP i przebudowanie zrujnowanego zabytkowego dworca kolejowego na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim,
 2. Laureat VII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin,
 3. Zajęcie I miejsca w kategorii gmin miejsko – wiejskich w konkursie „Markowy Samorząd 2013”,
 4. Zajęcie 17 miejsca w kategorii Gminy Miejskie i Miejsko – Wiejskie Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2013,
 5. Zajęcie 12 miejsca w kategorii Gminy Miejskie i Miejsko – Wiejskie Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2017.

 Posiadane ordery lub odznaczenia:

 1.  Złoty Krzyż Zasługi – data nadania 30.08.1990 r.
 2.  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – data nadania 19.05.2015 r.

Posiadane wyróżnienia i odznaki:

 1. 06.01.1987 - Złota Honorowa Odznaka LZS – za zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi.
 2. 20.04.1999 - Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – uchwała Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.
 3. 01.09.2000 - Odznaka za Zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 4. 11.03.2003 - Złota Odznaka Honorowa Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 5. 18.04.2003 - Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
 6. 26.06.2003 - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych.
 7. 17.07.2003 - Odznaka „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”.
 8. 16.08.2006 - Oznaka Honorowa za Zasługi dla Turystyki.
 9. 20.08.2009 - Oznaka „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.
 10. 02.07.2010 - Złota Odznaka za Zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 11. 07.09.2010 - Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa.  
 12. 03.02.2011 - Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – uchwała Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
 13. 26.09.2013 - Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego – uchwała Nr XL/1334/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.09.2013 roku.
 14. 07.09.2017 r. - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 15. 29.11.2017 r. - Odznaka Honorowa Powiatu Kłodzkiego – uchwała Nr XI/94/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29.11.2017 r.

PDFUchwała nr LII-347-18 z dnia 30.05.2018 r..pdf (233,02KB)