Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019

1. Projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie:

Lp. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy koszt w PLN Data wpływu
1. Instalacja urządzeń fitness do aktywności
na świeżym powietrzu
Paweł Gancarz 19 958,26 zł 18.07.2018
2. Statek Diasa – budowa placu zabaw Paweł Gancarz 19 999,00 zł 18.07.2018
3. Siłownia zewnętrzna na Placu Zabaw przy ul. Dolnej Teresa Dobrowolska  Stanisław Dobrowolski 19 130,00 zł 24.07.2018
4. Zakup defibrylatorów AED do miejsc publicznych dla nieprzeszkolonych użytkowników Paweł Gancarz 19 648,00 zł 25.07.2018
5. Osiedlowy plac zabaw Alicja Witczak 16 559,28 zł 30.07.2018
6. Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym Paweł Gancarz 18 920,92 zł 30.07.2018
7. Mini park linowy – aktywny plac zabaw Krzysztof Korzun 19 699,00 zł 31.07.2018
8. Rozbudowa parkingu o 10 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego Jacek Serafin 20 000,00 zł 31.07.2018
9. Rozświetlić tradycję – dekoracje świąteczne Ryszard Wiktor 19 392,18 zł 31.07.2018

2. Projekty zlokalizowane na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie:

Lp. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy koszt w PLN Data wpływu
1. Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie lampami led Krzysztof Soboń 20 000,00 zł 10.07.2018
2. Głową muru nie przebijesz Marzena Stołypko 20 000,00 zł 31.07.2018