Ranking Inwestycyjny Samorządów 2001-2003

Miasto Stronie Śląskie Zajęło VIII miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2001-2003 w grupie małych miast.

mz_1152976405.jpeg

31.01.2013
powrót