Przekazanie sprzętu ratownictwa dla OSP

DSC_2037.jpeg

 

W dniu 27 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych, zakupionego w ramach podpisanej przez Gminę Stronie Śląskie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego naboru z dnia 5 marca 2018 r. Program I Priorytet IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych …” polegającego na nabyciu, w roku 2018, na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Stronie Śląskie otrzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości dotację celową w kwocie brutto 15 048,00 PLN na zakup 2 szt. defibrylatorów dla jednostek OSP  w Stroniu Śląskim i OSP w Starym Gierałtowie. W skład przekazanego zestawu urządzenia weszły: defibrylator z baterią i elektrodami oraz kluczem pediatrycznym, torba do defibrylatora, skrzynka peli, elektroda terapeutyczna a także zestaw szkoleniowy.      

Przekazania sprzętu w imieniu Burmistrza Stronia Śląskiego dokonał Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych Gminy Stronie Śląskie, Komendanta Miejsko – Gminnego, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli jednostek OSP.

Od tej chwili jednostki OSP w Stroniu Śląskim i Starym Gierałtowie zostały doposażone w nowoczesny sprzęt ratownictwa medycznego w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców i gości odwiedzających Gminę Stronie Śląskie.   

 

   

 

 

01.08.2018
powrót