Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Adres siedziby:

Stary Gierałtów 74, 57-550 Stronie Śląskie

Adres do korespondencji:

Bielice 5a, 57-550 Stronie Śląskie

 • tel.: 74 814 27 20
  • e-mail: bielice@poczta.onet.pl
  • strona internetowa; http://agrosnieznik.pl

Skład Zarządu

 •  Anna Sobańska-Maj - Prezes
 •  Maria Wiertelak - Wiceprezes
 • Małgorzata Maj - Sekretarz
 • Jolanta Sadowska - Skarbnik
 • Alina Kuczwalska - Członek

 • Liczba członków organizacji: 17
 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie rejestrowane
 • KRS: 0000220971
 • Data rejestracji: 2004r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - nie

Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem gospodarstw agroturystycznych położonych w Masywie Śnieżnika i w jego okolicy (na terenie gmin Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie).

Głównym celem Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem gospodarstw agroturystycznych na targach, imprezach turystycznych i w mediach, wydawaniem folderów informacyjnych, itp., organizuje i prowadzi szkolenia. Inicjatywą ASMŚ jest Uniwersytet w Bielicach, powołany do życia w 2002 roku.

Obszar działalności

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
 3. turystyki i krajoznawstwa

agroturstowmassniez.jpeg