Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem gospodarstw agroturystycznych położonych w Masywie Śnieżnika i w jego okolicy (na terenie gmin Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie). Głównym celem Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem gospodarstw agroturytsycznych na targach, imprezach turystycznych i w mediach, wydawaniem folderów informacyjnych, itp., organizuje i prowadzi szkolenia. Inicjatywą ASMŚ jest Uniwersytet w Bielicach, powołany do życia w 2002 roku.

agroturstowmassniez.jpeg

 

Prezes: Anna Sobańska - Maj

majowie@bielice.info.pl

 

Siedziba Stowarzyszenia: Bielice 5a, 57-550 Stronie Śląskie

www.snieznik.agroturystyka.pl