Obwieszczenie - "Strategia Rozwoju Sudety 2030".

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.
Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06.2018 r. do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem:

http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim , ul. Kościuszki 55, pok. Nr 15, z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:

Dariusz Chromiec, telefon: 748117713, e-mail:

 

Zbigniew Łopusiewicz

Burmistrz