Oddział Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Cele Związku :

* działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

* rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,

* wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej

* współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

* organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży

* rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Więcej informacji o działalności OSP: pobierz plik pdf PDFczym się zajmują Ochotnicze Straże Pożarne.pdf

 

logo_zosp.jpeg                            zospherb.jpeg

 

Adres: Sudecka 5e,

57-550 Stronie Śląskie

Lech Kawecki - Prezes

 

Co robią Ochotnicze Straże Pożarne_infografika.jpeg

 

 

 

30.01.2013
powrót