Ochotnicza Straż Pożarna

Cele OSP :

* udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,

* informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

* upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

* wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

* działania na rzecz ochrony środowiska,

* występy na zawodach sportowo-pożarniczych

 

zospherb.jpeg

 

30.01.2013
powrót