Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Celem klubu jest :

* upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

* upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,

* działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

* upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z motoryzacją,

* pomoc ofiarom wypadków drogowych,

* działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

* pielęgnowanie i popularyzacja historii motoryzacji.

 

Każdego roku AZK organizuje w Siennej górskie rajdy samochodowe.

 

AZK.png

 

Adres: ul Harcerzy 3a, 57-300 Kłodzko

Kontakt: tel. 74 647 47 02,

Bogusław Piątek - Prezes