Bezpłatna pomoc prawna w Stroniu Śląskim

W 2018 roku, tak jak w roku ubiegłym będzie realizowane zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach, w dotychczasowych lokalizacjach, co obrazuje poniższa mapka. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych lub gminnych. W Stroniu Śląskim porady prawne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 12.00 przy ul. Zielonej 5, tel: 533 379 675

 

Więcej na ten temat pod poniższym linkiem:

http://www.klodzko.pl/pl/news/informacje-i-ogloszenia/815-nieodplatna-pomoc-prawna