Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka"

Adres siedziby:

 • Stary Gierałtów 39A, 57-550 Stronie Śląskie
  • tel.: +48 600 631 478
  • e-mail: mietekmak@interia.pl

Skład Zarządu

 • Mieczysław Makarewicz - Prezes
 • Barbara Staniszewka - Wiceprezes
 • Zuzanna Surzyn - Skarbnik
 • Maria Bobko - Sekretarz
 • Krzysztof Soboń - Członek

 • Liczba członków organizacji: 12, liczba wolontariuszy: 4
 • Forma prawna organizacji - Stowarzyszenie
 • KRS: 0000074166
 • Data rejestracji: 16 stycznia 2002 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - nie

Cele działania:

 1. Podejmowanie działań służących rozwojowi społeczno-kulturalnemu Bielic, Nowego i Starego Gierałtowa, poznawaniu ich historii, kontynuowaniu i pielęgnacji tradycji oraz animowaniu, popieraniu i ochronie ich tradycji, nauki, gospodarki i ochrony środowiska naturalnego, zagospodarowanie turystyczne

Obszar działalności:

 1. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

data aktualizacji: 26.01.2021, M. Makarewicz

 

logo Kruszynka.jpeg

Towarzystwo realizuje projekty służące rozwojowi turystyki we wsiach Gminy Stronie Śląskie położonych w Dolinie Białej Lądeckiej (pomiędzy górami Bialskimi i Złotymi w Sudetach wschodnich). Organizacja chętnie podejmie współpracę z mieszkańcami i miłośnikami wsi Goszów, Stary i Nowy Gieraltów i Bielic, szczególnie przy realizacji projektów dotyczących ochrony zabytków (np. kapliczki) i zagospodarowywania miejsc atrakcyjnych turystycznie (punkty widokowe, ciekawostki przyrodnicze, itp.).