Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka"

logo Kruszynka.jpeg

Towarzystwo realizuje projekty służące rozwojowi turystyki we wsiach Gminy Stronie Śląskie położonych w Dolinie Białej Lądeckiej (pomiędzy górami Bialskimi i Złotymi w Sudetach wschodnich). Organizacja chętnie podejmie współpracę z mieszkańcami i miłośnikami wsi Goszów, Stary i Nowy Gieraltów i Bielic, szczególnie przy realizacji projektów dotyczących ochrony zabytków (np. kapliczki) i zagospodarowywania miejsc atrakcyjnych turystycznie (punkty widokowe, ciekawostki przyrodnicze, itp.).

 

 

 

Adres : Stary Gierałtów 39a

Kontakt : 74 811 96 67

Email :  

Mieczysław Makarewicz - Prezes