Strońskie Forum Obywatelskie

Działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, zwiększania przejrzystości i uczciwości życia publicznego.

Adres: Sienna 3, 57-550 Stronie Śląskie

Wojciech Paszkowski - Prezes

Kontakt: 74 814 29 41,