Lądecki Klub Kyokushin Karate

Klub zajmuje się współuczestnictwem w kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej, wybraniu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej.

karate.jpeg

Nazwa kyokushin pochodzi od japońskich słów: kyoku – biegun, ekstremum, najwyższa ranga; shin – prawda, prawdziwość, rzeczywistość. Słowo "kyokushin" tłumaczone jest najczęściej jako  dążenie do poznania prawdy. Ostatecznym celem treningu karate jest rozwój duchowy ćwiczącego. Dokonuje się on poprzez wymagające ćwiczenia fizyczne – w trakcie treningu adept karate pokonuje swoją słabość, nieśmiałość i niezdecydowanie, dzięki czemu może stać się lepszym człowiekiem. Każdy adept kyokushin karate powinien znać przysięgę (dojo kun) oraz etykietę dojo.

Założycielem stylu był urodzony w 1923, Koreańczyk, Choi Yeong-Eui, który po przybyciu do Japonii przybrał imię Masutatsu Ōyama. Stworzona przez niego Międzynarodowa Organizacja Karate Kyokushin-kaikan (International Karate Organization Kyokushin-kaikan, w skrócie IKO) była do momentu jego śmierci w1994 r. największą organizacją sztuk walki na świecie.

 

Adres : Kościuszki 36/16, 57-540 Lądek Zdrój

Barbara Kopczyk - Prezes  

Kontakt : 74 8146 026, 503 129 539

Email: