KLUB GÓRSKI DOLINY BIAŁEJ LĄDECKIEJ

Adres siedziby:

 • Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój, Polska

Adres do korespondencji:

 • 57-550 Stronie Śląskie, Morawka 38/13
  • tel.:535001535
  • e-mail: postroniemma@gmail.com

Skład  Zarządu:

 • Marcin Adamczyk - Prezes
 • Borys Szymon Bednarek - Wiceprezes
 • Dorota Adamczyk - Sekretarz

 • Liczba członków organizacji: 17, liczba wolontariuszy: 3
 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie rejestrowane
 • KRS: 0000091097
 • Data rejestracji: 21 lutego 2002 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - nie

Cele działania:

 1. Ułatwianie członkom prowadzenia działalności sportowej (sporty walki, alpinizm, taternictwo, wspinaczka skałkowa, speleologia)
 2.  Pomoc w realizacji celów artystycznych (fotografia, film, literatura) i naukowych związanych z tematyką górską
 3.  Szkolenie członków i podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie zgodnym z rodzajem ich górskiej działalności
 4. Kształtowanie postaw sprzyjających kulturze współżycia i integracji osób którym cele działalności klubu są bliskie
 5. Działalność promocyjna ze szczególnym uwzględnieniem górskiego charakteru doliny białej lądeckiej
 6. Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć popularyzujących różne formy górskiej aktywności
 7. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne wszelkich inicjatyw i inwestycji związanych z podniesieniem atrakcyjności sportowej, turystycznej i kulturalnej regionu
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej wypracowywanie środków finansowych na realizację wymienionych celów

 

data aktualizacji: 27.01.2021, M. Adamczyk

27072488_2205708616109566_8485434951318780930_n.jpeg