Fundacja Przemian Społecznych ZMIANA

Fundacja wytycza sobie następujące cele:

 

1. PROMOWANIE NOWYCH NURTÓW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH.

2. PODEJMOWANIE INICJATYW ZWIĄZANYCH ZE WSPIERANIEM LIDERÓW PRZEMIAN KULTURALNO- SPOŁECZNYCH.

3. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIJANIU SPOTKAŃ MIĘDZYKULTUROWYCH, PROMOWANIE POSTAW TOLERANCJI I PARTYCYPACJI OSÓB I INSTYTUCJI.

4. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ MIĘDZYKULTUROWYCH MŁODZIEŻY.

5. MATERIALNE I NIEMATERIALNE WSPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ LIDERÓW PRZEMIAN SPOŁECZNYCH.

6. WSPIERANIE DZIAŁAŃ KLUBÓW ARTYSTYCZNYCH I GALERII SZTUKI PROMUJĄCYCH MŁODYCH TWÓRCÓW I DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH.

7. WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH OSÓB PRAWNYCH DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ZBIEŻNYM Z CELAMI FUNDACJI.

8. INICJOWANIE I ORGANIZOWANIE FESTIWALI, WYSTAW, WERNISAŻY, WYKŁADÓW, SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH, PRELEKCJI, KONFERENCJI, WARSZTATÓW, KURSÓW I SZKOLEŃ ORAZ INNYCH IMPREZ O CHARAKTERZE SPOŁECZNO-KULTURALNYM.

9. UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ I ORGANIZACYJNEJ POLSKIM I ZAGRANICZNYM ŚRODOWISKOM TWÓRCÓW, DZIAŁACZY, POLSKIM I ZAGRANICZNYM ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM I KULTURALNYM ORAZ INDYWIDUALNIE POSZCZEGÓLNYM TWÓRCOM LUB DZIAŁACZOM.

10. POZYSKIWANIE I GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH, MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH NA DLA REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH.

11. DORADZTWO ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA LIDERÓW PRZEMIAN SPOŁECZNYCH.

12. PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW DLA MŁODYCH TWÓRCÓW.

 

Adres: ul. Morawka 36/12, 57-550 Stronie Śląskie

Martyna Sikorska - Prezes

16473527_854087824729339_9173424461275749019_n.jpeg

27.03.2018
powrót