Ochrona własności przemysłowej - pomoc rzecznika patentowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.
 
Trwa nabór wniosków. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

www.poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci
 
Informacji udziela też Pani Ewa Czarnecka, główny specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu,

+48 22 432 80 48, ewa_czarnecka@parp.gov.pl

 

FE_POIR.jpeg

23.03.2018
powrót