Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik

Działalność Stowarzyszenia ma charakter artystyczno - kulturalny i edukacyjny. Stowarzyszenie zajmuje się:

·  organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

·  upowszechnianiem ekologii i ochrony zwierząt,

·  wspieraniem turystyki i krajoznawstwa,

·  wspomaganiem i rozwijaniem wspólnot i społeczności lokalnych,

·  działalnością na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniem kontaktów i współpracą między społeczeństwami,

·  organizowaniem wystaw, koncertów, spotkań literackich i rozwijaniem działalności kulturalnej w Wapienniku,

·  promowaniem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Adres : Stara Morawa 29, 57-550 Stronie Śląskie

Michał Rybczyński - Prezes  

Kontakt : 74 814 11 91, 695 205 787