Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” w Stroniu Śląskim

Celem klubu  jest zjednoczenie możliwie jak największej ilości czynnych dawców krwi chcących kultywować krwiodawstwo i transplantologię. Klub  regularnie organizuje akcje oddawania krwi w Stroniu Śląskim.

Adres siedziby:

 • Mickiewicza 2, 57-550 Stronie Śląskie, Polska

Adres do korespondencji: jw.

 • tel.: +48 665 767 507
  • e-mail: antonicygan@wp.pl
  • strona internetowa: -

Skład  Zarządu

 • Antoni Cygan - Prezes
 • Jacek Matyszkiewicz -  Wiceprezes
 • Kazimierz Dąbrowski - Sekretarz
 • Małgorzata Perlak - Członek
 • Piotr Pawliński - Członek

 • Liczba członków organizacji: 285, liczba wolontariuszy: 15
 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie
 • KRS: 0000225587
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - tak
 • Data rejestracji: 2004 r.

Cele statutowe:

Prowadzenie działań na rzecz rozwoju krwiodawstwa oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi.

Realizacja innych działań zgodnie z celem PCK wa w szczególności zlecone przez organ administracji publicznej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • działalności charytatywnej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • turystyki i krajoznawstwa
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • inne: promocja honorowego krwiodawstwa

DZIAŁANIA ORGANIZACJI

46 lat doświadczenia.

Działalność społeczna, zbiórka odzieży, sprzętów, mebli i dystrybucja wśród osób potrzebujących.

 

data aktualizacji: 09.02.2021, A. Cygan

brylant.jpeg