Polski Związek Wędkarski – KOŁO MIEJSKO-GMINNE nr 23 Stronie Śląskie

 

Adres siedziby:

 • Nadbrzeżna 6, 57-550 Stronie Śląskie

Adres do korespondencji:

 • jw.
  • tel.:+48 602552151
  • e-mail: sklep.zoo.wed@gmail.com

Skład  Zarządu:

 • Grzegorz Urbaniak - Prezes
 • Jerzy Rabenda- Wiceprezes
 • Henryk Paluch - Sekretarz
 • Krzysztof Korzun - Skarbnik
 • Stanisław Marciniak - Gospodarz

 • Liczba członków organizacji: -; liczba wolontariuszy: -
 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie rejestrowane
 • KRS: 0000071424
 • Data rejestracji: 11 lutego 2002 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - nie

Cele działania:

Polski Związek Wędkarski jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce. Celem związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działania na rzecz przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony połowu ryb.

Koło PZW w Stroniu Śląskiem opiekuje się stawami przy ulicy Nadbrzeżnej oraz zarybia zalew w Starej Morawie.


Obszar działalności

 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • organizowanie i promowanie wędkarstwa
 • użytkowanie i ochrona wód
 • działania na rzecz przyrody i ekologii

Informacje na temat działalności organizacji

Organizowanie zawodów wędkarskich  dla miłośników i mieszkańców gminy Stronie Śląskie

Rywalizacja sportowa we wszystkich kategoriach wiekowych

Sukcesy w zawodach wędkarskich  na poszczególnych szczeblach

Prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży jako alternatywy dla tel. kom i laptopów

Promowanie zdrowego trybu życia zgodnie z naturą

Promowanie ekologii i wypoczynku na łonie natury

 

data aktualizacji: 12.02.2021, G. Urbaniak

pzw_logo.jpeg