WŁĄCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

    Dnia 27 lutego 2018 r. została podjęta uchwała nr XLVIII/306/18 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wynik głosowania Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 9 głosów "za", 4 głosy "przeciw", 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

► WŁĄCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

Zamiar włączenia Szkoły Podstawowej  do Zespołu Szkół Samorządowych stanowi kolejny etap racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września 2017 roku reformy oświaty. Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów ogólnego zarządu (administrowania) poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które będą działały pod kierunkiem jednego dyrektora i wspólną obsługą finansowo - księgową. Jakie korzyści wynikają z włączenia szkoły podstawowej do zespołu szkół samorządowych:

- łatwiejsze zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, jaką szkoły publiczne muszą posiadać i udostępniać w ramach realizacji podstawy programowej (pracownie przedmiotowe, językowe oraz infrastruktura sportowa),     

- zapewnienie optymalnych warunków pracy poprzez utrzymanie zatrudnienia kadry pedagogicznej a także pracowników administracji i obsługi,

- utrzymanie oraz kontynuacja nauki w szkołach ponadpodstawowych tj. liceum ogólnokształcącym, technikum czy szkole branżowej I stopnia (w tym tworzenie programów  długoletniego okresu kształcenia oraz realizacja eksperymentów pedagogicznych),

- utrzymanie struktury organizacyjnej oraz lokalizacji na istniejącym poziomie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim (zgodnie z przyjętym planem sieci szkół podstawowych w budynku przy ul. Kościuszki 57 prowadzone będą nadal zajęcia edukacyjne w klasach I - VI, a w budynku przy ul. Kościelnej 12 odbywać się będą zajęcia w klasach VII  i VIII szkoły podstawowej),

- optymalna organizacja zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, które odbywać się będą tylko na jedną zmianę, tym samym wykluczamy dwuzmianowość w szkołach z korzyścią dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- dyrektor zespołu będzie miał lepszą możliwość prowadzenia długofalowej polityki kadrowej, z uwagi na zbliżający się do szkół niż demograficzny,  

- połączenie szkół pozwoli na zwiększenie integracji środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców oraz pozwoli na uzyskanie poczucia jedności i odpowiedzialności za uczniów i szkołę,

- włączenie szkoły podstawowej do zespołu nie zmniejszy bezpieczeństwa uczniów oraz nie wpłynie negatywnie na warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Funkcjonowanie szkół w strukturze zespołu sprawdza się nie tylko pod względem poprawy warunków zarządzania zasobami ludzkimi i obiektami, ale także zwiększa dbałość o mienie szkolne oraz wpływa na efektywność wdrażania długofalowych programów profilaktycznych,  wychowawczych i edukacyjnych.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego, odbyły się konsultacje społeczne w dniach 6 i 8 lutego br. w celu zebrania od uczestników spotkań tj. rodziców uczniów, pracowników szkół i mieszkańców opinii na temat planowanego włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte do Zespołu Szkół Samorządowych. Rozwiewając wątpliwości rodziców wyjaśniamy, iż proponowana zmiana w sieci szkół ma wyłącznie charakter administracyjno - organizacyjny i nie ma wpływu na edukację naszych uczniów.
   Nie likwidujemy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim!  
Po włączeniu szkoły podstawowej do zespołu organ prowadzący wystąpi o zmianę statutu w zakresie siedziby Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, wskazując budynek szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim.

Ponadto włączenie szkoły podstawowej do zespołu szkół samorządowych pozwoli na opracowanie i przedstawienie, w najbliższej przyszłości, kompleksowej oferty rozwoju edukacji publicznej, w tym kształcenia podstawowego, ponadpodstawowego i zawodowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała nr XLVIII/306/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. - PDFUchwała nr XLVIII-306-18 z dnia 27.02.2018 r..pdf (228,37KB)

 

06.03.2018
powrót