Trwają konsultacje programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 - 2015

Trwają konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2015.  Uwagi do ww. projektu można zgłaszać drogą mailową na adres: strategia@stronie.pl, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do dnia 19.11.2012 r.

W nawiązaniu do postulatów, które zgłoszono w trakcie konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dn. 6.11.12, prosimy organizacje działające na terenie Gminy Stronie Śląskie o przesłanie najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r.  informacji, jakie zadania planują realizować w 2013 r.  

Prosimy także o krótką charakterystykę samej organizacji,  z informacjami o najważniejszych dotychczasowych osiągnięciach, ilości osób zaangażowanych w działalność organizacji, charakterystykę grup społecznych, do których skierowana jest działalność organizacji, itp. Otrzymane od Państwa informacje pozwolą stworzyć krótką prezentację każdej organizacji na stronie internetowej gminy oraz ułatwią planowanie współpracy między gminą a organizacjami.

 

Pobierz projekt programu współpracy: PDFprogramwspolparcy2012-2015.pdf

17.01.2013
powrót