II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

W związku z ogłoszeniem ponownego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ogłaszamy nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej.

 

Ogłoszenie o naborze wraz z formularzem zgłoszenia kandydata: PDFOgłoszenie Burmistrza o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wraz ze zgłoszeniem przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego o ogłoszeniu konkursu: PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku.pdf

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego o powołaniu komisji konkursowej: PDFKomisja konkursowa.pdf

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego o wynikach konkursu: PDFRozstrzygnięcie II konkursu ofert.pdf

26.01.2018
powrót