Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących nowej Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022.

Praca nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 rozpoczęła się w listopadzie 2012 r., będzie przebiegała wieloetapowo i zakończy się w kwietniu 2013 r.

W dniu 14.01.2013 r., w godz. 13.00 - 15.00 odbędą się warsztaty szkoleniowe, podczas których przedstawiony zostanie program prac i zasady opracowywania strategii.  W dniach 21 i 22.01.2013 r., w godz. 9.00 – 15.00 odbędą się warsztaty konsultacyjne, służące opracowaniu treści strategii. Spotkania odbędą się w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18.

Poza możliwością uczestniczenia w ww. warsztatach, każda zainteresowana osoba będzie mogła wyrazić swoje opinie i postulaty do treści tworzonej strategii. Uwagi będą przyjmowane w formie pisemnej na udostępnionym przez Urząd Miejski formularzu, od dnia, kiedy projekt strategii umieszczony zostanie na stronie internetowej gminy: www.stronie.pl oraz na BIP - ie, tj. od 20.02.2013 r. Uwagi będą przyjmowane do dnia  20.03.2013 r.

Przyjęcie uchwały w sprawie Strategii rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 -2022 planowane jest na sesji Rady Miejskiej w kwietniu 2013 r.

startegia.jpeg