Śnieżnickie Stowarzyszenie Miłośników Strzelectwa

Śnieżnickie Stowarzyszenie Miłośników Strzelectwa powstało w 2017 r.  Stowarzyszenie integruje mieszkańców Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju, którzy interesują się strzelectwem, sportem strzeleckim i kolekcjonerstwem broni. Założyciele Stowarzyszenia uprawiają sport strzelecki.

ŚSMS jest stowarzyszeniem zwykłym i jego praca oparta jest na pracy społecznej członków. Cele stowarzyszenia to:

- działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,

- popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,

- promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,

- inne działania realizujące cele statutowe.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie, niepozbawione praw publicznych), która zaakceptuje regulamin Stowarzyszenia. 

 

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Polna 5, 57-550 Stronie Śląskie

 

Prezes:

Monika Eisen

eisen.monika@gmail.com