Fajerwerkowe ostrzeżenie: strzelamy ostrożnie i tylko w Sylwestra i Nowy Rok!

W celu ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, w dn. 13.12 br. Wojewoda Dolnośląski wydał obwieszczenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów pirotechnicznych.

Wprowadza się zakaz używania materiałów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania - z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego, w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa dolnośląskiego. Zakaz obowiązuje do dnia 10.02.13 r., z wyjątkiem dni: 31.12.12 i 01.01.13.

Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31.12.12 i 01.01.13 może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Osoby naruszające postanowienia zawarte w obwieszczeniu, podlegają karze grzywny.

Tekst obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego, pobierz: PDFObwieszczenieWojewodyDolnoslaskiego.pdf (471,18KB),