if_1214980901.jpeg 2008 r.   '/>

Dyplom za udział w projekcie pn. "'Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska".

Dyplom dla Gminy Stronie Śląskie za udział w realizacji i wdrożeniu projektu pn. "'Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska".

if_1214980901.jpeg

2008 r.

 

13.12.2012
powrót