Ustronie Morskie - Stronie Śląskie: od morza do gór!

27 września 2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jerzego Kołakowskiego o partnerskiej współpracy, która będzie obejmowała m.in.:
- promocję gospodarczą, biznesową, turystyczną,
- organizację szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dot. Spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, zdrowia publicznego,
- wymianę doświadczeń i informacji między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,
- współpracę z instytucjami kultury, artystami oraz jednostkami oświatowymi,
- tworzenie poprzez Ustronie Morskie i Stronie Śląskie wspólnych projektów artystycznych i sportowych.
Ustronie Morskie i Stronie Śląskie podejmą wysiłki organizacyjne, by wspólne partnerstwo  oraz współpraca pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania przynoszące wymierne korzyści oraz efekty obu samorządom.

 

 

27.09.2017
powrót