Struktura Urzędu Miejskiego

Burmistrz Stronia Śląskiego
DARIUSZ CHROMIEC

Tel. 74/ 811 77 12; pok. nr 20

Burmistrz.jpeg

Zastępca Burmistrza
LECH KAWECKI
Tel. 74/ 811 77 13; pok. nr 19
 

Sekretarz Gminy
TOMASZ OLSZEWSKI

Tel. 74/ 811 77 51; pok. nr 25

Skarbnik
GRAŻYNA KONOPKA

Tel. 74/ 811 77 16; pok. nr 27

 

BUDYNEK PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR 55

Biuro ds. Obsługi Burmistrza
(pokój nr 18)
Sara Czerhoniak - Referent ds. Obsługi Biura Burmistrza
tel. (74) 811 77 12

Biuro Obsługi Klienta
(pokój nr 15)
Jadwiga Mościszko
- Inspektor ds. Obsługi Klienta i Kadr
tel. (74) 811 77 11, 811 77 00

Biuro Obsługi Rady Miejskiej
(pokój nr 31)
Agnieszka Gawron
- Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
tel. (74) 811 77 46

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
(pokój nr 2)
Marek Stocki
 - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
tel. (74) 811 77 29

Główny Księgowy
(pokój nr 26)
1. Ewa Dobosz
tel. (74) 811 77 25

2. Joanna Ślifirz - Podinspektor ds. Rozliczeń i Płac
tel. (74) 811 77 23

Referat Księgowości
(pokój nr 4)
1. Karin Knop – Inspektor ds. Rozliczeń i Podatku VAT
tel. (74) 811 77 24

2. Iwona Dziuba - Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Opłat
tel. (74) 811 77 36

3. Ewelina Sosnowska-Ambroziak - Specjalista ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych
tel. (74) 811 77 36

Referat Finansów i Podatków
(pokój nr 5)
1. Andrzej Konarski - Kierownik Referatu Finansów i Podatków 
tel. (74) 811 77 27

2. Elżbieta Rogowska - Inspektor ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych
tel. (74) 811 77 26

3. Dorota Mach – Inspektor ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych
tel.(74) 811 77 45

Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
(pokój nr 9)
Edyta Szkudlarek
 – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (74) 811 77 31

Referat Gospodarki Przestrzennej
(pokój nr 8)
1. Lech Sadowski - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
tel. (74) 811 77 14

2. Sławomir Hudziec - Specjalista ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
tel. (74) 811 77 20

3. Joachim Cop - Inspektor ds. Zamówień Publicznych
tel. (74) 811 77 19

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
(pokój nr 12)
1. Halina Czerhoniak - Inspektor ds. Obrotu Nieruchomościami i Dzierżaw
tel. (74) 811 77 21

2. Józef Kałużny - Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
tel. (74) 811 77 41

3. Aleksandra Zawiślak - Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. (74) 811 77 15

 

Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
(pokój nr 11)
Sylwia Janukowicz - Specjalista ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy
tel. (74) 811 77 17

(pokój nr 14)
Krystyna Łyczkowska - Specjalista ds. Strategii i Rozwoju Gminy
tel. (74) 811 77 22

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
(pokój nr 31)
Tomasz Mazurek

tel. (74) 811 77 47

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
(pokój nr 29
Anna Chilicka

tel. (74) 811 77 42

Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej
(pokój nr 30)
Ryszard Wiktor -
Przewodniczący Rady Miejskiej
tel. (74) 811 77 43

 

Sala Konferencyjna
(pokój nr 17)

Sala Ślubów
(pokój nr 24)

Punkt Kasowy prowadzony przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Stroniu Śląskim
(pokój nr 3)
tel. (74) 811 77 28

 

Straż Miejska w Stroniu Śląskim
BUDYNEK PRZY UL. MICKIEWICZA NR 2
tel. (74) 811 77 57
     (74) 814 31 89
      600 016 417

Jacek Zegarowicz – Komendant Straży Miejskiej
Łukasz Wójcik – Inspektor
Bernard Bernecki – Młodszy Inspektor
Wojciech Ziobro - Specjalista

 
 
Kontakt
 
 
Gmina Stronie Śląskie
57-550 Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
tel. (74) 811-77-11
fax. (74) 811-77-32
e-mail:

 
 
Konto bankowe
GBS w Strzelinie o/Stronie Śląskie
86 9588 0004 0000 1850 2000 0010

 

10.10.2012
powrót