Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** Zapraszamy!

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

 09-02-2016 10:38

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie rozstrzygające otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. Zarządzenie zostało wydane na podstawie opinii komisji konkursowej oceniającej złożone oferty. Treść zarządzenia dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej: kliknij tutaj.

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg