Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą niedzielę lipca i sierpnia 2018 r. bezpłatne spacery po Stroniu Śląskim z przewodnikiem *** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** 10-12 sierpnia VIII STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY w Kamienicy *** 11 sierpnia MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW w Kletnie *** 25 sierpnia FESTYN JAGODZISKO w Nowym Gierałtowie  *** 31 sierpnia - 1 września GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI w Siennej *** 1 września VIII RAJD PIESZY na Śnieżnik, Kletno - Śnieżnik *** 8-9 września biegi na orientację MUFLON TRAIL  w Starym Gierałtowie *** 8 września FESTYN GRZYBOMANIA w Stroniu Śląskim wsi *** 13-15 września STACJA LITERATURA - festiwal literacki, Stronie Śląskie - Sienna *** Zapraszamy!

 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie

 27-04-2015 14:36

Na podstawie uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie(t.j. Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r., poz. 1819 ze zmianami) komisja w składzie:

1. Pan Ryszard Wiktor
2. Pan Zbigniew Frodyma
3. Pani Magdalena Laskowska

dokonała wnikliwej analizy i przyznała nagrody dla n/w podmiotów:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morawka 35, Stronie Śląskie - w wysokości 15 000,00 PLN,
2. Wspólnota Mieszkaniowa „BOLKO” Nowy Gierałtów 4,Gmina Stronie Śląskie w wysokości 7 500,00 PLN,
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 31 , Stronie Śląskie - w wysokości 3 750,00 PLN.

Ponadto informujemy, iż protokół komisji jest do wglądu dla zainteresowanych stron w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pok. Nr 12, tel. 74 811 77 15.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg