Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie rozstrzygające otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. Zarządzenie zostało wydane na podstawie opinii komisji konkursowej oceniającej złożone oferty. Treść zarządzenia oraz protokół z prac komisji dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej: kliknij tutaj.

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg