Akty Prawa Miejscowego

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik:

PDFUchwała W SPARWIE METODY USTALENIA OPŁATY.pdf

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie:PDFUchwała nr XXIV-149-16 z dnia 27.06.2016 r. (9).pdf

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
PDFUchwała nr XXIV-151-16 z dnia 27.06.2016 r. (5).pdf

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie:
PDFUchwała nr XXIV-152-16 z dnia 27.06.2016 r..pdf
PDFUchwała nr XXIV-152-16 z dnia 27.06.2016 r. (5).pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie:
PDFUchwała nr XXVI-158-16 z dnia 29.08.2016 r (5).pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/150/16 z dnia 27 czerwca 2016 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
PDFUchwała nr XXVI-159-16 z dnia 29.08.2016 r (7).pdf


PDFUchwała nr XXVI-160-16 z dnia 29.08.2016 r (4).pdf

Uchwała wsprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
PDFUchwała nr XXVI-200-12. z 28.12.12 r (2).pdf

05.04.2019
powrót